İnternet Altyapımız

Veri merkezinde bulunan Gbit/s internet ve bunun yanı sıra yedekli fiber internet altyapısı ile size
kesintisiz interneti sağlayabilmek için anlık hat kullanım değerlerine takip odaklı çalışıyoruz.